12/2022

1 2 / 2 0 2 2

|

r o č n í k

2 9

|

6 0

K č / 3

E U R

Technika a trh

… p r ů v o d c e

s v ě t e m

p r ů m y s l u

JE ČAS VYTÁHNOUT PLACHTY:

BUDOUCNOST AUTOMATIZACE ZAČALA

Tým specialistů vám pomůže rychleji se dostat do cíle.

Zůstaňte agilní a buďte připraveni

na dynamickou změnu kurzu.

Aktuální trendy a novinky Turck

strana 8