pohony l automatizace l převody

Bezpečnostní brzdy

ROBA®-topstop®

d

Modulární brzdové systémy pro instalaci

servomotorů...

Brzdové systémy značky ROBA®-topstop®

od společnosti mayr ® power transmission

se po desetiletí osvědčily jako spolehlivé

brzdy pro vertikální osy. Díky přizpůsobeným rozměrům příruby je lze snadno integrovat do stávajících konstrukcí mezi servomotor a protipřírubu. Jako samostatný

modul drží svislou osu spolehlivě v jakéAtrakce v mnoha zábavních parcích: KUKA-Coaster.

Bezpečnostní brzdy ROBA®-topstop® zajišťují

nejvyšší možnou provozní a funkční bezpečnost.

koli poloze, a to i v případě odmontovaného servomotoru, například při údržbě

stroje nebo přepravě. Další opatření pro

podepření osy v tomto případě nejsou

nutná. To zajišťuje významnou úsporu času a nákladů, například při výměně hnacího motoru, a snižuje prostoje při opravách. Také v kritických situacích, jako jsou

Brzda pro lineární vedení

ROBA®-guidestop

d

Spolehlivě a bezpečně zpomalíte...

Bezpečnostní brzdy ROBA®-guidestop

působí přímo na lineární vedení s extrémně vysokou tuhostí. To znamená, že jsou

připevněny přímo k hmotám, které mají

být drženy. Zejména u os zatížených gravitací to poskytuje rozhodující výhodu,

pokud má být riziko ohrožení osob minimalizováno: Selhání hnacích prvků mezi

motorem a pohybující se hmotou, jako

jsou například vřetena, vřetenové matice,

hřídelové spojky nebo ozubená kola, nemůže tedy mít žádný vliv na bezpečnost.

Bezvůlové upínání pomocí ROBA®-guidestop přímo na profilovanou kolejnici poskytuje ještě další výhody: Například při

použití v obráběcích strojích zvyšuje dodatečná tuhost NC osy přesnost procesu,

zvyšuje výkon obrábění a může poskytnout další technologické výhody, například pro těžké obrábění. Obrábění je odolnější vůči vibracím, a tím je pozitivně

ovlivněna kvalita povrchu obrobku. V případě stacionární osy může brzda převzít

zatížení například během zpracování. Díky

tomu je možné během této fáze vypnout

hnací motor a odpojit jej od řídicího systému. To eliminuje regulační pohyby a je tak

šetrné k vřetenu kuličkového šroubu.

NOUZOVÁ ZASTAVENÍ nebo výpadky

proudu, brzdové systémy rychle a spolehlivě zastaví pohybující se hmoty.

Společnost mayr®-power transmission

dobrovolně podrobila bezpečnostní brzdu ROBA®-topstop® typové zkoušce Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

(DGUV) (německé zákonné havarijní pojištění). Tím je brzdové zařízení uznáno jako „osvědčený komponent” ve smyslu kategorie 1 podle DIN EN ISO 13849-1.

Zavřená brzda absorbuje

axiální

síly.

Tím se prodlouží životnost a intervaly

údržby

komponentů pohonu.

Brzdy

pro lineární vedení ROBA®guidestop poskytují vhodné řešení pro

každou aplikaci: v důsledku toho se uživatelé mohou spolehnout na hydraulicky

uvolňované bezpečnostní brzdy ROBA®guidestop pro stroje, ve kterých již existuje hydraulický systém. V případech,

kdy by však musel být nejprve nainstalován hydraulický systém, aby bylo možné

ovládat brzdu s vysokými přídržnými silami, nebo pokud je k dosažení odpovídajících sil zapotřebí několik brzd, lze

použít pneumaticky uvolňované bezpečnostní brzdy ROBA®-guidestop. Upínají profilovanou kolejnici stejně přesně

a bez vůle a dosahují stejně vysokých

přídržných sil jako hydraulické konstrukce této brzdy.

U jednookruhové brzdy ROBA®-topstop® typ 899.012.22, velikost 200 byla

provedena dobrovolná kontrola prototypu. DGUV (Testovací a certifikační orgán,

stroje a automatizace výroby) potvrzuje,

že toto brzdové zařízení může být považován za „vyzkoušený a otestovaný komponent” z hlediska kategorie 1 podle přílohy DIN EN ISO 13849-1.

Tato pneumatická brzda pro lineární vedení ROBA® (typ

3852/3853) se otevírá stlačeným vzduchem při 20 až 30 barech. Pro dosažení

potřebného provozního tlaku je spolu

s brzdou použit kompaktní násobič pneumatického tlaku, který čistě mechanicky,

bez vnější energie, zvyšuje běžný systémový tlak 4 až 6 barů v pneumatické síti.

Tato inovativní koncepce umožňuje zvýšení tlaku přímo před brzdou, a proto stačí krátké vysokotlaké vedení.

p

BMC-TECH, s.r.o.

Hviezdoslavova 29 b, 627 00 Brno

tel.: +420 545 226 047

info@bmc-tech.cz

www.bmc-tech.cz

www.technikaatrh.cz

21