elektrotechnika l energetika l měření a regulace

a digitálních simulací pomůže společnostem udržet bezpečné pracovní prostředí

a dělat uvážená rozhodnutí o probíhající

a dlouhodobé optimalizaci.”

Se systémy Siemens SIMATIC Real Time

Locating Systems (RTLS) mohou výrobní

společnosti nepřetržitě měřit vzdálenosti

mezi pracovníky, poskytovat vizuální

zpětnou vazbu v reálném čase zaměstnancům o jejich rozestupech od ostatních

a vytvářet záznamy o všech pohybech

a interakcích. Tímto způsobem SIMATIC

RTLS společnosti Siemens usnadňuje udržovat bezpečnou vzdálenost a poskytuje

řadu dalších výhod.

Kombinace SIMATIC RTLS a digitálního

dvojčete skutečného výrobního prostředí

umožňuje společnostem vytvořit model

a simulaci toho, jak zaměstnanci spolupracují se zařízením i mezi sebou. To jim

umožňuje optimalizovat bezpečnost a produktivitu v krátké době a validovat změnu

celého provozu před tím, než dojde k nákladnějším změnám.

Implementace řešení probíhá tak, že tzv.

transpondéry SIMATIC RTLS společnosti

Siemens jsou vložené do ID karet, které

zaměstnanci nosí jako osobní ochranné

prostředky. Přijímače RTLS umístěné po

celém provozu pak mohou průběžně sledovat a zaznamenávat pohyb pracujících.

Pokud se dva zaměstnanci ocitnou v rizikové situaci (např. rozestup menší než

dva metry od sebe), jejich ID karty je

upozorní na kritický stav. Navíc podle

dat nasbíraných v průběhu času lze pak

analyzovat a identifikovat kritická místa,

kde se rizikové stavy vyskytují častěji.

Takové situace se lehce zobrazují prostřednictvím digitálního dvojčete v softwaru Siemens Tecnomatix® Process Simulate a Plant Simulation. S využitím

těchto dat lze simulovat nové dispozice

pracovišť nebo pracovní postupy, dokud

není dosaženo požadovaných výstupů,

které pak mohou být implementovány do

reálného provozu.

Kromě toho si mohou výrobní firmy

přidat do řešení funkci sledovatelnost

prostřednictvím On-premise řešení nebo

aplikaci Siemens Trusted Traceability

Application v rámci cloudového otevře-

ného operačního systému pro IoT Siemens MindSphere®. Ten umožňuje rychlou a komplexní analýzu kontaktu zaměstnanců v případě skutečné nemoci

na pracovišti. Veškerý pohyb a kontakt

s postiženým zaměstnancem může být

vizualizován, což umožňuje rychle informovat všechny osoby, které byly v těsném kontaktu a vybere exponovaná místa a celková prostředí pro hloubkové

čištění.

Prezident společnosti Siemens Digital

Industries USA Raj Batra dodal: „Společnost Siemens nabízí výkonné a okamžitě

použitelné řešení, které pomáhá výrobcům převzít kontrolu nad jejich provozem

a dosáhnout tak lepších výsledků v oblasti

bezpečnosti, produktivity a nákladovosti

v období během koronaviru i po něm. Naše řešení obsahuje ověřené technologie,

které mohou přinést výsledky pro většinu

výrobců za jeden až dva týdny.”

p

www.siemens.cz

Řešení pro správu a monitorování průmyslových

sítí

Siemens představuje nový průmyslový

software Sinec, který uživatelům přináší

několik nových funkcí pro efektivní správu

průmyslové sítě. Sinec splňuje současné

různorodé požadavky na správu moderní

průmyslové sítě a uživatelům pomáhá s výzvami digitalizace, jako jsou například neustále rostoucí počty síťových zařízení nebo bezpečnost a transparentnost stále

složitějších průmyslových sítí. Navíc, kromě systému pro centrální správu sítě Sinec NMS (z angl. Network Management

System), existují dva další nové Sinec nástroje – Sinec INS a Sinec PNI – a nabízejí tak další možnosti pro kompletní správu

sítě.

„Sledování a další správa průmyslových

sítí nabývá více a více na důležitosti,“ potvrzuje i zkušenost od českých firem Tomáš Skočil, produktový specialista Siemens, s.r.o.

Nový Sinec INS (z angl. Infrastructure

Network Services) je softwarový nástroj určený pro služby centrální sítě. Zákazníkům

poskytuje rychlý a snadný přehled o všech

síťových službách prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní. Sinec INS

nabízí obecné síťové služby, které jsou

zvlášť přínosné v automatizaci (OT –

Operation Technology). Pomocí softwaru SINEC INS mohou odborníci z oblasti

automatizace jednoduše vytvořit autonomní průmyslovou síť – nezávislou na IT

službách – a může být například hostována v datovém centru OT. Toto zahrnuje

různé služby, jako je DHCP (správa IP adres), Syslog (sběr událostí v síti), NTP

(správa času) a Radius (autentizace v síti).

Nový nástroj pro uvádění do provozu

Sinec PNI (z angl. Primary Network Initialization) umožňuje rychlé a snadné zprovoznění síťových komponent Scalance

a Ruggedcom. Pomocí tohoto nástroje

lze také zprovoznit řídicí systémy/centrální procesorové jednotky (CPU). Rozšíření

portfolia Sinec o nový nástroj Sinec PNI

tak umožňuje snadnou základní inicializaci

většiny průmyslových komponent, a navíc

zajistí dostupnost síťových komponent.

Oba nové nástroje jsou ideálním doplňkem pro efektivní systém správy sítě Sinec

NMS. Navíc, nová verze V1.0 SP1 softwaru

Sinec NMS může být použita pro správu

zabezpečení v průmyslové síti. Patří sem

například správa firewallu a NAT pravidel

(z angl. Network Address Translation) pro

specifické použití průmyslových zařízení

nebo konfigurace síťové infrastruktury

podle oprávnění a také Syslog. Hardwarové firewally lze snadno a efektivně nakonfigurovat z jednoho centrálního bodu. Sinec NMS nabízí funkci lokální

dokumentace všech hlášení včetně činnosti oprávněných uživatelů i s přesnými

časovými razítky. To šetří čas a úsilí během

vyšetřování incidentu a může být použito

k prokázání zabezpečení dat. Pro další

analýzu mohou být tyto informace předány do centrálního umístění přes rozhraní

Syslog v Sinec NMS (jako Syslog klient).

Kromě toho lze Sinec NMS V1.0 SP1 použít k centrálnímu sledování, správě a konfiguraci desítek tisíc zařízení v sítích různých

velikostí a různou segmentací.

p

www.siemens.cz

www.technikaatrh.cz

43