obrábění l tváření l svařování

19

větší spektrum využití. Za tímto účelem nabízí SCHUNK celosvětově první pneumatické chapadlo s certifikovaným bezpečným zajištěním uchopovací síly GripGuard. Nebezpečí, že by

například došlo k poranění obsluhy při odebírání dílů, je sníženo

na minimum, jelikož nekontrolovaný pohyb čelistí v případě náhlého poklesu tlaku je již od počátku vyloučen. Ani v případě nehody nebo nouzového zastavení nedojde ke ztrátě obrobku.

Jmenovitá uchopovací síla zůstává i v případě ztráty tlaku zachována na minimální hodnotě 80 %. To spoří čas i náklady, pokud jde o prohlášení o shodě CE v souladu se směrnicí o strojích zařízeních a analýzu rizik celého systému. Vedle nové

technologie GripGuard je PGL-plus-P k dispozici s konvenčním

udržováním uchopovací síly pomocí přítlačných pružin.

Sensorika s maximální přesností

d

Dalším vrcholem jsou již integrované IOL snímače. Dochází ke

zvýšení výkonu chapadla a zjednodušení nákupu, uvedení do

provozu a oprav tím, že se eliminuje potřeba externích snímačů.

Lze jej použít k monitorování pozic prstů po celé délce zdvihu.

Kromě toho dokáže velmi přesně rozlišovat výrobky. Důležitá

vlastnost při manipulaci se širokým spektrem dílů. Uživatelé mohou střídat provozní režimy IO Link a SIO Modus. S „Gripping

Point Mode” a „Gripping Range Mode” nabízí SCHUNK dva

profily snímačů pro extrémně snadné programování pozic nebo

oblastí obrobků. Program kolem PGL-plus-P je mnohostranný

a lze jej vzájemně kombinovat. Tím lze chapadlo individuálně

použít na téměř každou aplikaci – např. s konvenčními snímači

místo nových IOL snímačů, jako přesnou variant nebo jako vysokoteplotní variantu pro použití až při 130 °C.

p

inzerce

www.schunk.com

Pneumatic

Power

Vyzkoušejte

rozmanitost

chapadel SCHUNK.

Osvědčená. Univerzální.

S dlouhou životností.

schunk.com/pneumatic

www.technikaatrh.cz

Hand in hand for tomorrow