10-11-12-13_Wikov_c.qxd

12

30.6.2020

8:14

Page 12

kolejová doprava l převody

zde se nabízí řešení s převodovkami či přímý pohon. Čtvrtou skupinou jsou jednonápravové podvozky s portálovým rámem. První tři skupiny mají celou řadu

dalších podskupin typů pohonů, takže je

velmi těžké mít pro všechny zákazníky

připravené řešení a nejlépe ještě odzkoušené v praxi. Tím, jak se trh zjednodušuje, konsoliduje, tak se také ukazují

určité trendy. Evidentní je například nárůst a vlastně návrat k jednodušším řešením s klasickou nápravou, doplněnou navíc otočným čepem a řešení se spojovací

hřídelí nebo jednonápravové podvozky

jsou tak upozaděny. Wikov postupně

speciál 2020

T+T Technika a trh

vyvinul převodovky pro téměř všechny

typy používaných pohonů a u většiny

z nich se může opřít o reference z trhu,

což mu dává určitý náskok před konkurencí.

EMU + metro

d

Mnohem větším trhem je výroba elektrických vlakových jednotek (EMU). Dnes

zhruba 50 % světového trhu drží tři evropští hráči a Čína se to snaží změnit ve

svůj prospěch. Díky tomu, že existuje několik málo hráčů na trhu, je situace z pohledu typů pohonů mnohem přehlednější

než na tramvajovém trhu, naproti tomu

zde velkou roli hraje tlak na cenu. To

ostatně platí i v případě pohonů souprav

metra. Wikov se dlouho nemohl cenově

prosadit v tomto tržním segmentu, ale díky dvouletému velmi intenzívnímu

vývojovému projektu, který přinesl výrazné zjednodušení designu a zefektivnění

výroby převodovek, se dnes daří získávat

pravidelně velmi zajímavé zakázky i z této oblasti.

Speciální drážní vozidla

d

S příchodem společnosti Gmeinder do

skupiny Wikov se zásadně mění také pozice v oblasti pohonů pro speciální drážní