10-11-12-13_Wikov_c.qxd

30.6.2020

8:13

Page 11

kolejová doprava l převody

11

Wikov se za posledních 15 let dokázal vypracovat z příležitostného výrobce převodovek pro kolejová vozidla na klíčového

hráče evropského významu s IRIS certifikací. Navíc je velmi pyšný na to, že to

dokázal s vlastní výrobou klíčových

komponent v České republice a nikoliv jejím sourcingem z poboček z východní Evropy či Číny.

Usilovná systematická a dlouhodobá práce v oboru přinesla

ovoce v podobě několikanásobného navýšení počtu a obratu vyrobených převodovek ročně a rozšíření produktového portfolia

prakticky do všech typů kolejových vozidel.

Akvizice

a naplňování

požadavků na

podíl místní produkce

(local content requirements)

d

Hlavní akvizicí z posledních let ve Wikovu

bylo bezesporu převzetí německého výrobce převodovek pro kolejová vozidla

společnosti Gmeinder Getriebe Gruppe.

Koupě německého konkurenta přináší

rozšíření portfolia produktů zejména pro

speciální drážní vozidla, lokomotivy a dieselové jednotky DMU. Společnost Gmeinder má také velmi cenné zkušenosti

a kapacity v oblasti oprav a modernizace

převodovek pro kolejová vozidla.

Wikov se nebrání ani jiným formám akviziční činnosti. Přibývá států, které požadují umístění části výroby do svého teritoria

v rámci velkých a klíčových zakázek na

kolejová vozidla. Převodovka nebývá

zrovna tím zcela zásadním komponentem

v požadavcích, ale mnohdy se této žádosti nelze vyhnout, zejména tam, kde se pomalu a jistě navyšuje procento součástek,

které musí být v dané zemi vyrobeny.

Wikov tak například na jaře loňského roku zahájil v ruské Tveri montáž převodovek určených pro ruský trh ve společném

podniku s ruským zákazníkem PKTS s kapacitou minimálně 1 000 kusů převodovek ročně.

Významným počinem je také projekt

WiKorea, jehož hlavní náplní je přímo v

Jižní Koreji montovat převodovky pro

soulské metro. Projekt byl sice na chvíli

pozastaven kvůli pandemii koronaviru, ale

od června 2020 svoji činnost i přes byrokratické problémy opět obnovil.

s nápravou, či s volně otočnými koly, s výkony na převodovku od 60 do 180 kW.

Trh nízkopodlažními tramvajemi je specifický v tom, že je stále relativně nový,

byť první tramvaj se dostala do provozu

na počátku 90. let minulého století. Může

se zdát, že 30 let je dlouhá doba, ale masivnějšího nasazení se zcela nízkopodlažní tramvaje dočkaly mimo západní Evropu

až kolem roku 2012. To, že je to trh nový, ukazuje i to, že je na světě stále velké

množství výrobců tramvají oproti třeba

výrobcům jednotek metra. Postupně

však dochází ke konsolidaci, a ta vnáší do

dodavatelského řetězce komponent dočasnou nejistotu. Z pohledu dodavatele

převodovek a pohonů je to dobře viditelné. Aktuálně se ve světě používají řekněme

4 skupiny typů podvozků z pohledu řešení

pohonu. První je použití klasické nápravy,

která zajišťuje příčnou mechanickou vazbu

mezi koly, druhou skupinou jsou podvozky

bez nápravy, ale stále s příčnou mechanickou vazbou kol, díky speciální spojovací

hřídeli. Třetí skupinou jsou podvozky s volně otočnými koly bez nápravy, kde je vazba kol zajištěna elektronickým řízením –

pokračování

PORTFOLIO

PRODUKTŮ

Tramvaje

d

Dnes má Wikov trhem prověřenou ucelenou řadu převodovek a pohonů pro nízkopodlažní tramvaje, jak pro podvozky

www.technikaatrh.cz

a