18_19_VUKV_c.qxd

18

30.6.2020

8:17

Page 18

kolejová doprava l instituce l služby

VÚKV a.s. – výzkum, vývoj

a zkušebnictví kolejových vozidel

VÚKV je česká akciová společnost se sídlem v Praze a s experimentální základnou

zkušební laboratoře (akreditovaná zkušebna č. 1085) při Železničním

zkušebním okruhu v Cerhenicích (50 km východně od Prahy).

Navazuje na téměř 170 let trvající tradici výzkumu, vývoje

a výroby drážních vozidel v Praze

a v České republice.

Tramvaje Škoda 35T, na jejichž konstrukci se společnost

významnou měrou podílela, se dobře osvědčují

v německém městě Chemnitz.

Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a zkušebnictvím drážních vozidel, jejich částí a dalších komponentů z oblasti

dopravního strojírenství. V těchto oblastech také nabízí poradenskou a konzultační činnost.

Zákazníky firmy jsou domácí i zahraniční výrobci kolejových vozidel a dopravní

techniky, opravárenské závody, správci infrastruktury a provozovatelé.

Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, která budou

odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený

zákazník a uživatel, nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí po

celém světě.

speciál 2020

T+T Technika a trh

Aktivity VÚKV a.s. dávají dobrý předpoklad pro další úspěšný rozvoj společnosti

v blízké i vzdálenější budoucnosti. To bylo

oceněno i americkou společností Dun&

Bradstreet, která je celosvětovou jedničkou v oblasti poskytování ekonomických

a marketingových informací o podnikatelských subjektech a VÚKV a.s. udělila v roce 2015 nejvyšší stupeň Top rating, který

byl obhájen i v následujících letech.

Oblast vědy a výzkumu

d

Společnost se podílí na aplikovaném výzkumu v oblasti podvozků, hrubých staveb

vozových skříní, vnitřního vybavení vozidel,

mechanických částí pohonů a brzdových

systémů, vzájemného působení vozidla

a dopravní cesty resp. vozidla a prostředí,

pevnosti, jízdních vlastností a též zkušebních metod a zařízení. Úzce spolupracujeme s dalšími výzkumnými a vývojovými pracovišti a technickými vysokými

školami v České republice. Významnou

měrou se podílíme na výzkumných úkolech podporovaných Technologickou

agenturou České republiky a na projektech

v rámci Evropské unie. VÚKV a.s. je korporátním členem Interdisziplinärer Forschungsverbund Bahntechnik e.V. v Berlíně.

Odborníci z VÚKV také přednášejí na vysokých školách. V rámci aplikovaného výzkumu byly ve VÚKV vyvinuty mnohé unikátní zkušební technologie, např. měřící

dvojkolí nebo mobilní rotační kalibrační