20

letecký průmysl l obrábění

KOVOKON Popovice

Obrábění pro letecký průmysl patří k nejnáročnějším průmyslovým segmentům

nejen z důvodu bezpečnosti, ale i kvůli

velmi náročným požadavkům na kvalitu

i přesnost obrobků. Výrobou pro letecký

průmysl se společnost KOVOKON zabývá již od roku 2009 a o rok později byla

divize pro letecký průmysl certifikována

dle standardů AS 9100. Specializujeme se

na obrábění dílců do leteckých motorů,

zejména pro společnost Honeywell. Využíváme při tom nejšpičkovější technologie

v našem strojním parku. Od zahájení výroby obrábíme především dílce z obtížně

inzerce

speciál 2020

T+T Technika a trh

obrobitelného materiálu inconel, ale taky

tenkostěnné, tvarově složité dílce z hliníku. Všechny dílce jsou kontrolovány na

3D měřicích zařízeních, čímž je zajištěna

stoprocentní kontrola.

p

www.kovokon.cz