4

letecký průmysl l instituce l agentury

ČESKÝ LÍDR V PRŮMYSLU & LETECTVÍ

MORAVSKÝ LETECKÝ KLASTR

Moravský letecký klastr (dále MLK) je oborové sdružení 51 firem a univerzit aktivních

v leteckém průmyslu. Klastr vznikl v roce 2010 z iniciativy firem (tzv. bottom-up

approach) za účelem propagace schopností českých výrobců v letectví. Základní

myšlenka je sdružování kapacit a dovedností, a tím vytvoření komplexní nabídky

vývoje, výroby, testování a certifikace letadlových celků. Tato komplexnost

pomáhá přinášet větší projekty s vyšší přidanou hodnotou, která poté zůstává

v České republice. MLK se tedy zaměřuje na podporu marketingu (účast

na veletrzích) a „otevírání dveří” u potenciálních zákazníků (B2B mise

a kontakty) pro své členy. Nedílnou součástí aktivit je podpora inovací

a projektů formou propojování s partnery v ČR ale také globálně.

Letectví obecně je obor, kde je bezpečnost prioritou. Kontrola celého

procesu výroby a důraz na kvalitu je extrémní. To je spojenou s řadou

certifikací, které musí firmy splňovat. MLK pomáhá firmám pochopit

a zavádět tyto certifikace, a to například školeními, které mohou být

hrazeny z dotací a organizuje pracovní skupiny pro manažery kvality.

speciál 2020

T+T Technika a trh