16

m

manipulaèní technika I doprava I automobilový prùmysl

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ

PRO AUTOMATICKOU DOPRAVU PALET

Společnost Interroll uvádí na trh modulární platformu pro dopravníky palet, která

vychází z úspěšné platformy modulárních dopravníků MCP (Modular Conveyor

Platform). Platforma MPP, Modular Pallet Conveyor Platform, využívá množství

komponent včetně technických prostředků, které již byly stokrát a tisíckrát vyzkoušeny

a otestovány uživateli v praxi. Nová platforma pro dopravníky je ideálním doplňkem

k systému Pallet & Carton Flow pro materiálový tok ve skladech od firmy Interroll.

V moderních systémech materiálového toku je stále důležitější spolehlivá

a efektivní manipulace s paletami.

V mnoha případech primárně na ní

závisí to, aby doba mezi příjmem

a výdejem zboží nebo mezi uložením materiálu, výrobou a uvedením

zařízení do provozu byla co nejkratší.

Systémy pro manipulaci zaručují, aby

tyto manipulační procesy byly díky

automatizaci vysoce efektivní – a aby

také proces jejich projektování byl

plynulý, požadavky na montážní práce co nejmenší a možnosti rozšíření

co nejflexibilnější.

Ideální pro automatickou

p p

přepravu palet

p

d

To vše a mnohem více nabízí nové

řešení od firmy Interroll systémovým

integrátorům a projektantům závodů.

MPP je výjimečně univerzální systém

pro dopravu palet, vyznačující se vysoce flexibilní modulární konstrukcí.

Ve spojení s osvědčeným systémem

Pallet & Carton Flow je nový systém

pro dopravníky palet ideálním základem pro výstavbu kompletních řešení

pro skladování palet jakýchkoliv typů

a manipulaci s nimi v různých úlohách.

Na rozdíl od systémů pro materiálový

tok ve skladech, kde jsou palety dopravovány do meziskladů po šikmém

pásu gravitačního dopravníku působením jejich vlastní tíhy, tvoří MPP

poháněný dopravníkový systém. Podle typu projektu jsou dopravníky poháněny motory s převodovkou nebo

bubnovými motory, které umožňují

dokonce i vytváření dopravní ků

s beztlakovou akumulací.

Jednoduché projektování, flexibilní

konstrukce prostřednictvím populárního nástroje Layouter od firmy Interroll může být plně modulární systém

projektován a konstruován velmi jednoduše a pohodlně. MPP se skládá

z řetězových nebo válečkových dopravníků a z dodatečných modulů,

jako jsou přesuvny nebo otočné stoly. Na požádání jsou k dispozici také

unikátní moduly pro speciální funkce. Moduly jsou optimálně sladěny

a dodávány v předem smontovaném

stavu, aby jejich instalace na místě

byla co nejjednodušší. Systém navíc

může být později neuvěřitelně snadno a s malými náklady modifikován

nebo rozšiřován.

V závislosti na konstrukci dopravníků a vybraných modulech je možné

přepravovat palety o hmotnosti do

1 200 kg rychlostí až 0,5 m/s. Prvky

systému mají zaručenou funkci v rozsahu pracovních teplot -28 až +40 °C.

To znamená, že platforma MPP může

být používána i v prostředí s nízkou

teplotou. V závislosti na použitém

řídicím systému může být dopravníkový systém konstruován odlišnými

způsoby – např. pro různé hmotnosti,

s proměnnou rychlostí nebo s integrovanou funkcí polohování.

Podle požadavků je také možné do

trasy dopravníku začlenit stanice kontroly palet. Ty umožňují kontrolovat rozměry, hmotnost, neporušenost nebo

použitelnost palet. Volitelně lze realizovat další testy, např. k tomu, aby se

na dopravník dostaly pouze kompletní palety s neporušeným zbožím.

Nad to vše klade Interroll velký důraz také na optimální bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí. Nová

platforma MPP byla před uvedením

na trh důkladně otestována a podrobena velmi náročným zátěžovým

zkouškám a zkouškám odolnosti.

p

www.interroll.cz

T+T T e c h n i k a a t r h 0 4 / 2 0 1 9

interroll_c.indd 16

24.4.2019 10:43:35