Fluke_c_2_K2_i.qxd

12.3.2023

15:21

Page 43

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

převodníků nainstalovaných obráceně nebo na nesprávnou fázi

až po chyby konfigurace elektroměrů.

Dobrou praxí je provést druhé, kontrolní měření přenosným

záznamníkem elektrické energie. Data z takového přístroje poskytují hrubé srovnání hodnot účtovaných s hodnotami spotřebované energie. Podstatný rozdíl mezi částkou účtovanou za

odběr elektrické energie a daty naměřenými přístrojem může

signalizovat nutnost kontroly nastavení dodatečných elektroměrů.

nemožné nepřetržitě sledovat zátěž dokud jistič nevypne, může

při zjišťování příčiny vypínání pomoci připojení záznamníku k jističi na straně zátěže a zaznamenávání odběru energie.

p

www.fluke.com

inzerce

4. Slevy a motivační pobídky

d

Energetické společnosti nabízejí zákazníkům motivační pobídky a

slevy, aby podpořili snižování spotřeby energie. Cílem je dodávat

stávající výkon většímu počtu zákazníků, protože výstavba nových elektráren není udržitelné řešení. Mnoho motivačních pobídek a slev je dosažitelných pomocí modernizací stávajících budov, například instalací úsporného osvětlení a vysoce účinných

motorů nebo náhradou startérů motorů pohony s proměnnými

otáčkami.

K využití motivační pobídky vyžadují často energetické společnosti ověření úspor energie, což přestavuje ideální příležitost

pro rozbor zátěže. Rozbor zátěže před modernizací zdokumentuje stávající odběr energie a zajistí základní data, zatímco

rozbor zátěže po modernizaci potvrdí dosaženou úroveň úspory energie.

5. Řešení problémů s kvalitou

elektrické energie

d

Častokrát je jediným způsobem řešení problému nashromáždit

a analyzovat data za delší časové období. Pro tento scénář pokročilého řešení problémů jsou záznamníky nenahraditelné –

a jsou dostupnější a jednodušeji použitelné než mnohem složitější analyzátory elektrické energie.

Dobrým příkladem je náhodné vypínání jističe. Očividné události, jako například rozběhy velkých motorů, nemusejí být pravou příčinou. Ve skutečnosti se příčina vypínání může jevit jako

zcela náhodná nebo se objeví během nepřítomnosti technika

(například v noci). A protože pro technika údržby je prakticky

www.technikaatrh.cz

43