Fluke_c_2_K2_i.qxd

42

12.3.2023

15:21

Page 42

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

Pět důvodů,

proč sledovat spotřebu energie

záznamníkem elektrické energie?

Schopnost určit spotřebu energie je pro váš tým a celý podnik klíčová. Sledování spotřeby

energie závodu vám poskytne data potřebná k učinění důležitých rozhodnutí v rámci

energetického hospodářství.

• Seznámíte se s kapacitou stávajícího elektrického rozvaděče

• Zjistíte příčinu vypínání jističe

• Identifikujete náklady na energie

• Odhalíte plýtvání energií

1. Bezpečnost závodu

d

Elektrotechnici musí často před připojením nového spotřebiče ke stávajícímu

rozvaděči nebo instalaci provádět rozbor

zátěže. Proč? Tyto požadavky pocházejí

od revizního technika, elektroinženýra –

autora projektu, nebo od zákazníka, který

připojuje novou zátěž a potřebuje zjistit,

zda je k dispozici dostatečná kapacita.

Rozbor zátěže zahrnuje použití záznamníku elektrické energie pro zdokumentování stávajících úrovní zátěže (odběr třífázového proudu) v průběhu času. V této

fázi přichází na řadu bezpečnost. Pozitivní

stránkou věci je, že rozbor zátěže je možné využít pro zajištění shody s místními

bezpečnostními předpisy. Naopak neprovedení rozborů zátěže před připojením

nových spotřebičů může mít za následek

přetížení stávajícího zdroje s následným

ohrožením elektrické bezpečnosti a snížením spolehlivosti.

2. Řízení nákladů na energii

a využití příležitostí

k úsporám

d

Přestože náklady na energii tvoří významnou část celkových nákladů, mnoho

společností ve skutečnosti doopravdy neví, kde utrácí za elektřinu

nejvíce. Jediné co mají k dispozici, je měsíční účet za elektřinu bez jakékoli indicie,

zda byla spotřeba energie adekvátní provozním činnostem.

Pouze pomocí záznamů o využívání

energie na hlavní vstupní přípojce a poté

na velkých zátěžích a sekundárních zařízeních lze zjistit, kolik energie bylo spotřebováno, kdy, kde a za jakou sazbu. Získaná data jistě odhalí několik případů

plýtvání energií, které lze napravit provozními změnami, jako například vypínáním

určitých zátěží, omezením odběru v době

špiček nebo naplánováním chodu velkých

zátěží na dobu mimo špičku.

3. Přesnost účtů za elektřinu

d

Vlastníci velkých a středních podniků často instalují další elektroměry, aby mohli

celkový účet za energii rozdělit podle skutečné spotřeby jednotlivých nájemníků.

Tyto dodatečné elektroměry jsou však

často nainstalovány nesprávně a vyvolávají pochybnosti o rozúčtování. Chyby

instalace bývají různé, od proudových

T+T T e c h n i k a a t r h 3 / 2 0 2 3