star_c_TT_9.qxd

10.9.2018

12:28

Page 79

služby l podpora výroby

Doporučení od firmy Alstom

d

„V inzerci časopisu jsem našel firmu STAR

Czech s.r.o., o které mohu říci, že odvádí

práci s následujícími atributy:

• reaguje ihned na poptávku,

• podřizuje se požadavkům termínu,

• dodržuje nastavená pravidla spolupráce,

• průběžně a spolehlivě doplňuje firemní

slovník.

To jsou vlastnosti, kterými se většina firem

propaguje v nabídce, nikoli v plnění. Nejdůležitější bod stojí za to napsat tučně

a samostatně.

se již automaticky předpřeloží (samozřejmě s možností kontroly překladatelem).

Takto můžeme u textů, kde se některé textové pasáže neustále opakují (technická

dokumentace je ideální případ), dosáhnout značných časových i finančních

úspor, o které se s klientem dělíme formou

výrazných slev. Další výhodou této funkcionality je konzistentnost překladu a terminologie v celé dokumentaci, což je velmi

žádoucí pro kvalitu textu.

p Jak funguje fuzzy logika?

Pokud software nenajde 100% identickou

větu v překladové paměti, je stále možné,

že tam nalezne nějakou dostatečně podobnou větu. Např. v dlouhé větě se změnila

jen dvě slova, celý zbytek věty je identický.

V tomto případě překladatel dostane tzv.

fuzzy nabídku, ve které ihned vidí barevně

zvýrazněný rozdíl ve větách. Nabídku překladu tak může převzít a dopřeložit jen tato

dvě odlišná slova. Výsledkem je opět vyšší

efektivita a zachování konzistentnosti překladu v celé dokumentaci. Tedy efektivnější

a kvalitnější práce – to je vždy náš prvořadý

cíl. Díky sofistikovanému srovnávacímu mechanizmu se dá běžně docílit 30%, někdy

až 80% úspory času i nákladů při překladu

technické dokumentace. Navíc software

Transit NXT má i funkci pro zachování konzistentní terminologie, což je u technického

překladu obzvlášť důležité. Pokud např.

„hřídel turbíny” budu do angličtiny překládat jednou jako „turbine shaft” a jednou jako „turbine spindle”, software mě upozorní

na nejednotnou, nekonzistentní terminologii. Celý náš mnohaletý vývoj softwaru Transit směřuje k maximálnímu zefektivnění práce překladatele-odborníka.

p Kdy vstupuje do hry

zmiňovaný strojový překlad?

Statistický systém strojového překladu

STAR MT vyvíjíme ve spolupráci s vysokoškolskými profesory počítačové lingvistiky

již několik let. U rozsáhlých a dlouhodobých projektů našim klientům připravujeme individuální algoritmus z dvojjazyčných i jednojazyčných korpusů a klientské

terminologie. Výsledkem je velmi účinné

řešení, které efektivně doplňuje výše zmiňovaný CAT systém. Návrhy z překladové

paměti a fuzzy nabídky tak jsou doplněny

o návrhy strojového překladu, které překladatel zkontroluje a případně upraví.

Náš klient tak získává značné časové i finanční úspory při zachování kvality překladu dokumentace.

p Co novým zájemcům

o Vaše služby – např. firmám

technického zaměření – nabízíte?

Krátký zkušební překlad zdarma, aby se

nový zájemce mohl přesvědčit o kvalitě

naší práce. U každé zakázky klient dostane podrobnou statistiku, kde je vidět přesný počet znaků či slov nového textu, textu

identického s dřívějším překladem a textu

podobného dřívějšímu překladu. Za identické a podobné texty dostane každý klient automaticky slevu až 75 % z běžné ceny překladu. Zaplatí tedy čtvrtinu. Mnohé

jiné agentury CAT software používají, ale

s klientem se o jeho výhody nedělí a účtují celý překlad jednotnou sazbou. My máme jiný přístup: jde nám o dlouhodobé

partnerství s našimi klienty, přistupujeme

k nim férově a snažíme se vždy najít nejefektivnější a nejvýhodnější cestu ke kvalitnímu výslednému produktu. Ne náhodou

s námi spolupracují již mnoho let firmy jako Bosch, Siemens, BMW (již přes 20 let)

a další. Každému zájemci rádi pošleme

náš referenční seznam zákazníků či některou z případových studií daného technického oboru.

Děkuji Vám za rozhovor.

Kontakty: Ing. László Jankovics

laszlo.jankovics@star-group.net

tel.:+420 608 320 100

www.star-group.net

79

Překlady jsou bezchybné

Lituji, že jsem STAR Czech s.r.o. neznal

v minulosti, neboť bych ušetřil část života

stráveného nad opravami překladů od

mnoha různých dodavatelů. Přál bych

všem, kteří potřebují překlady, aby tuto firmu vyzkoušeli. Mnoho budoucích spokojených klientů o STAR Czech s.r.o. neví.”

Jiří Filip

ALSTOM s.r.o.

Vyžádejte si jednu z případových

studií, které popisují výhody

a úspory řešení STAR:

Výrobce ručního nářadí působící

ve 120 zemích (zal. r. 1941)

Výchozí stav: nepřehledné náklady na

překlady, nejednotná terminologie, pomalé procesy, potřeba překládat více dokumentace při stejném rozpočtu.

Výsledek řešení STAR: přehledné náklady,

řízení terminologie, zachování stejného

rozpočtu při zvýšení počtu jazyků z 15 na

25 a zvýšení počtu manuálů z 25 na 100!

Nadnárodní dodavatel topných,

chladicích systémů a systémů

obnovitelné energie

Výchozí stav: složité a zdlouhavé procesy tvorby a revize dokumentace ve 32 jazycích; potřeba snížit náklady tvorby, překladů a procesů dokumentace; nutnost

zajistit kvalitu překladů i názvosloví při zachování struktury interních a externích

spolupracovníků v mnoha lokacích.

Výsledek řešení STAR: projekt 250 uživatelských manuálů do 30 jazyků dokončený za pouhých 5 měsíců od implementace systému STAR GRIPS, úspora

nákladů 45 % oproti srovnatelnému projektu v systému InDesign.

Podpořte také výzkum léčby

rakoviny. Týká se to nás všech:

v České republice každý 3. člověk

onemocní rakovinou během svého života. Za překlad každé strany,

objednané u STAR Czech s.r.o.,

dostane Nadace příspěvek

10 korun na výzkum léčby rakoviny.

STAR Czech s.r.o.

Generální partner Nadace pro

výzkum rakoviny Česká republika

Více informací:

www.vyzkumrakoviny.cz

www.technikaatrh.cz