pohony I automatizace I pøevody I tribologie

45

Built To Do More d

Společnost Universal

Robots změnila paradigma automatizace

ve výrobě. Její portfolio kobotů umožňuje

výrobcům mezi sebou

soutěžit, vyhrávat a růst po desetiletí,

současná řešení jsou postavena tak, aby dokázala

ještě více. Na rozdíl od tradičních automatizačních

řešení, která jsou nákladná, složitá a nebezpečná

pro uživatele, poskytuje UR výrobcům bez ohledu na velikost přesně to, co potřebují k urychlení

automatizace pomocí kobotů, které lze díky intuitivnímu programování a nulovému narušení

výroby snadno integrovat do stávající výrobních

procesů firmy.

V současnosti je po celém světě v provozu

přes 37 000 kobotů. Nejčastěji provádí únavné a náročné úkoly napříč všemi výrobními

prostředími: montáž, pick and place operace,

leštění, paletizaci, údržbu strojů nebo utahování šroubů. S unikátním a otevřeným ekosystémem certifikovaných produktů UR+ a UR Academy (platformou pro vzdělávání) je implementace nejlepších možných řešení kolaborativní

robotiky pro téměř všechny oblasti výroby velice jednoduchá

a finančně nenáročná.

d

Universal Robots je výsledkem mnohaletého intenzivního výzkumu v robotice. Produktové portfolio zahrnuje kolaborativní

robotická ramena UR3, UR5, UR10 a UR16e, pojmenovaná

podle své nosnosti v kilogramech. Od vstupu prvního robota UR na trh v prosinci 2008 dosahuje společnost výrazného

růstu a její robotická ramena se dnes prodávají ve více než 50

zemích po celém světě. Průměrná doba návratnosti nákladů

na pořízení robotů UR je nejrychlejší v odvětví a činí pouhých

195 dní. Společnost má centrálu v dánském Odense, kde se

odehrává i veškerý vývoj a produkce.

p

inzerce

Universal Robots

www.universal-robots.com/cs/

Cokoliv pro Vaši

montážní automatizaci

Více než 10 000 dílů.

Nyní nově: Mechatronický

program 24 V.

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

ur_c_schunk_i.indd 45

Jens Lehmann, legendární německý brankář,

od roku 2012 vyslanec značky SCHUNK,

zosobňuje bezpečné, přesné uchopení a držení.

schunk.com/Lehmann

© 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG

schunk.com/equipped-by

28.11.2019 14:06:40